دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی 97-96» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

درس سالانه علوم سوم ابتدایی

بسمه تعالی
جدول طرح درس سالانه کلاس سوم سال تحصیلی 95-94 دبستان :

نام آموزگار :

 

هدف کلی:

کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری سال تحصیلی :95-94

کلاس : سوم

درس : علوم تجربی

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها

شنبه جلسه اول اول مهر ماه

شهادت امام علی (ع) 7/1 دوشنبه جلسه دوم

معارفه 7/4 پنجشنبه جلسه سوم

مانند دانشمندان فکر کنید 6 تا 9 7/6 شنبه جلسه اول دوم

نیاز های جانوران اول

10 7/8 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به جای مناسب

فکر کنید 11 7/11 پنجشنبه جلسه سوم

جمع آوری اطّلاعات 12 7/13 شنبه جلسه اول سوم

نیاز به لانه

فکر کنید 13 7/15 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به غذا

فکر کنید 14 7/18 پنجشنبه جلسه سوم

مقایسه کنید

مشاهده کنید 15 7/20 شنبه جلسه اول چهارم

جمع آوری اطلاعات 16 7/22 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به هوا

فکر کنید 17 7/25 پنجشنبه جلسه سوم

فعّالیّت

فکر کنید 18 7/27 شنبه جلسه اول پنجم

ارزشیابی ماهیانه 7/29 دوشنبه جلسه دوم

پنجشنبه جلسه سوم

شنبه جلسه اول اول آبان ماه

دوشنبه جلسه دوم

آیا در خاک ، هوا وجود دارد ؟

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

فعالیت

فکر کنید 19 8/2 پنجشنبه جلسه سوم

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) 8/4 شنبه جلسه اول دوم

نیاز به آب

فکر کنید 20 8/6 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به همکاری 21 8/9 پنجشنبه جلسه سوم

جانوران مهره دار دوم

22 8/11 شنبه جلسه اول سوم

مقایسه کنید 23 8/13 دوشنبه جلسه دوم

محلّ ستون مهره ها ، در پشت بدن جانور است. 24 8/16 پنجشنبه جلسه سوم

ماهی ها

مشاهده کنید

فکر کنید 25 و 26 8/18 شنبه جلسه اول چهارم

دوزیستان

مشاهده کنید 27 8/20 دوشنبه جلسه دوم

خزندگان 28 8/23 پنجشنبه جلسه سوم

پرندگان

جمع آوری اطلاعات

مقایسه کنید

جمع آوری اطلاعات 29 تا 31 8/25 شنبه جلسه اول پنجم

پستانداران

طبقه بندی کنید 32 و 33 8/27 دوشنبه جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه 8/30 پنجشنبه جلسه سوم

شنبه جلسه اول اول آذر ماه

دوشنبه جلسه دوم

پنجشنبه جلسه سوم

گوناگونی گیاهان سوم

34 9/2 شنبه جلسه اول دوم

ریشه ، ساقه ، و برگ قسمت های اصلی گیاه اند. 35 9/4 دوشنبه جلسه دوم

 

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

  
  • دانشکده ها 01