دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

 • ۰
 • ۰
فرم تکمیل شده طرح تدبیر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)

 

 برنامه سالانه(فرم ۲) براساس ساحت ها ی سند تحول

 

جدول خود ارزیابی شماره ۶

 

تقویم اجرایی فرم شماره ۳

تعداد صفحات) ۸۲ صفحه قابل ویرایش

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

از آنجا که دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین می باشد و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهای فردی و اجتماعی در شش ساحت طبقه بندی شده است ، در برنامه تدبیر نیز کلیه فعالیت ها و اقدامات مدرسه باید در جهت ساحت های شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد.

بنابراین تربیت دانش آموزان به صورت جامع و متوازن در تمام ساحت ها با تحقق اهداف دوره تحصیلی دنبال می شود و هدف های دوره تحصیلی ملاک اصلی انجام فعالیت ها و اقدامات در مدرسه خواهد بود. برای انجام نظامند و منسجم امور مدرسه مطابق با سند که درسطوح مختلف زیر نظام هایی را مشخص نموده است نیز باید مدرسه زیر نظام های مختلف و مجموعه فرایند ها را به صورت هدفمند سازماندهی نماید و راهکارهای سند که تعیین کننده ی انواع فعالیت ها و اقدامات خواهند بود را در هر زیر نظام مورد توجه قرار گیرد.
از این رو در جدول ذیل ساحت ها به عنوان مبنای اهداف و ملاک اصلی زیر نظام ، چارچوب نظامند کردن فعالیت ها و راهکارهای سند در نظر گرفته شده است.
این جدول با استفاده از مبانی نظری سند ، راهکارهای سند تحول بنیادین، مصوبه شورای عالی در زمینه اهداف دوره تحصیلی و برنامه های زیر نظام ها تنظیم شده است .تلاش گردیده تا برای مدیران ساعی مدارس مبانی فعالیت ها و اقدامات مهیا شود تا با استفاده از آنها بتوانند متناسب با نیازها ، اولویت ها ، امکانات و منابع و سایر شرایط مدرسه اقدامات مناسبی پیش بینی نماید.

آنچه که در این  فایل فایل موجود است

 

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش ۲۶ مهر ۱۳۹۷

ساحت ها و امتیازات
ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹
ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز
ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز
ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز
فرا ساحتی
حداکثر۵۶ امتیاز
امتیاز کل فرم ۳۰۱

 

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش ۲۶ مهر ۱۳۹۷

جدول تکمیل شده ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعی سیاسی
جدول تکمیل شده ساحت علمی فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زیبا شناختی وهنری
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادی و حرفه ای
جدول تکمیل شده فرا ساحتی

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی

*تقویم اجرایی (فرم۳)ویزه برنامه تدبیر

جدول تقویم اجرایی خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است

*جدول شماره ۴ : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده

*جدول شماره ۵ بازدید های بیرونی متناسب با ساحت های جدید

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف

*پوشه بندی مستند سازی سال جدید براساس ساحت ها

توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

دانلود فایل

برچسب ها:

برنامه سالانه ابتدایی ۹۸-۹۷,برنامه سالانه پرورشی طرح تدبیر۹۷-۹۸,دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر۹۷,نمونه برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال ۹۷-۹۸,برنامه سالانه مدرسه تدبیر۱۳۹۷-۱۳۹۸,تقویم اجرایی طرح تدبیر۹۷-۹۸,تقویم اجرایی ابتدایی مدرسه تدبیری شهریویر۹۷,تقویم اجرایی دبستان مهرماه۹۷,تقویم اجرایی مدارس طرح تدبیرسال تحصیلی۹۷-۹۸،دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر بصورت ورد,دانلود طرح تدبیرکامل شده سال۹۷-۹۸,دانلود طرح تدبیر دبستان بصورت رایگان,دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۷,دانلود فرم برنامه سالانه طرح تدبیرسال۹۷,دانلود نمونه تقویم اجرایی ابتدایی براساس طرح تدبیرمهر۹۷,دانلود نمونه طرح تدبیر دبستان سال تحصیلی ۹۷-۹۸,طرح تدبیرابتدایی برای مدیران,طرح تدبیر دبستان بصورت تکمیل شده,طرح تدبیر مدارس ابتدایی در قالب ورد و رایگان,طرح تدبیر غیر انتفاعی سال۹۷-۹۸,،نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر۹۸-۹۷,طرح تدبیر در قالب ورد،,طرح تدبیر با فرم ۶,طرح تدبیر جدید,نمونه طرح تدبیر مهر۹۷,طرح تدبیر کامل شده برای سال تحصیلی۹۷-۹۸

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

درس سالانه علوم سوم ابتدایی

بسمه تعالی
جدول طرح درس سالانه کلاس سوم سال تحصیلی 95-94 دبستان :

نام آموزگار :

 

هدف کلی:

کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری سال تحصیلی :95-94

کلاس : سوم

درس : علوم تجربی

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها

شنبه جلسه اول اول مهر ماه

شهادت امام علی (ع) 7/1 دوشنبه جلسه دوم

معارفه 7/4 پنجشنبه جلسه سوم

مانند دانشمندان فکر کنید 6 تا 9 7/6 شنبه جلسه اول دوم

نیاز های جانوران اول

10 7/8 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به جای مناسب

فکر کنید 11 7/11 پنجشنبه جلسه سوم

جمع آوری اطّلاعات 12 7/13 شنبه جلسه اول سوم

نیاز به لانه

فکر کنید 13 7/15 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به غذا

فکر کنید 14 7/18 پنجشنبه جلسه سوم

مقایسه کنید

مشاهده کنید 15 7/20 شنبه جلسه اول چهارم

جمع آوری اطلاعات 16 7/22 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به هوا

فکر کنید 17 7/25 پنجشنبه جلسه سوم

فعّالیّت

فکر کنید 18 7/27 شنبه جلسه اول پنجم

ارزشیابی ماهیانه 7/29 دوشنبه جلسه دوم

پنجشنبه جلسه سوم

شنبه جلسه اول اول آبان ماه

دوشنبه جلسه دوم

آیا در خاک ، هوا وجود دارد ؟

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

فعالیت

فکر کنید 19 8/2 پنجشنبه جلسه سوم

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) 8/4 شنبه جلسه اول دوم

نیاز به آب

فکر کنید 20 8/6 دوشنبه جلسه دوم

نیاز به همکاری 21 8/9 پنجشنبه جلسه سوم

جانوران مهره دار دوم

22 8/11 شنبه جلسه اول سوم

مقایسه کنید 23 8/13 دوشنبه جلسه دوم

محلّ ستون مهره ها ، در پشت بدن جانور است. 24 8/16 پنجشنبه جلسه سوم

ماهی ها

مشاهده کنید

فکر کنید 25 و 26 8/18 شنبه جلسه اول چهارم

دوزیستان

مشاهده کنید 27 8/20 دوشنبه جلسه دوم

خزندگان 28 8/23 پنجشنبه جلسه سوم

پرندگان

جمع آوری اطلاعات

مقایسه کنید

جمع آوری اطلاعات 29 تا 31 8/25 شنبه جلسه اول پنجم

پستانداران

طبقه بندی کنید 32 و 33 8/27 دوشنبه جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه 8/30 پنجشنبه جلسه سوم

شنبه جلسه اول اول آذر ماه

دوشنبه جلسه دوم

پنجشنبه جلسه سوم

گوناگونی گیاهان سوم

34 9/2 شنبه جلسه اول دوم

ریشه ، ساقه ، و برگ قسمت های اصلی گیاه اند. 35 9/4 دوشنبه جلسه دوم

 

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

  
 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

طرح توجیهی گلیم بافی

قسمتی از متن پروژه

موضوع طرح:

گلیم بافی

بخش دوم

فصل اول : تهیه خامه

فصل دوم : گلیم بافی

فصل سوم : قالی بافی

فصل چهارم : جاجیم بافی

فصل پنجم : ورنی بافی

فصل ششم : فراورده‌های جاجیم و فرش و ورنی و قالی

فصل هفتم : سایر صنایع دستی

فصل هشتم : نتیجه گیری

فصل اول :

تهیه خامه

طرح توجیهی گلیم بافی


مقدمه.

آموزش گلیم بافیطرح توجیهی گلیم بافی حضور ایلات عشایر ایل شاهسون و ایل ارسباران و نیز اشتغال روستائیان پرورش دام باعث شد

پشم مرغوب در حد زیاد در منطقه تولید شود و پشم خوب و ارزان باعث گسترش صنایع دستی

ولی همین پشم که مواد اولیه اکثر دست بافته مثل گلیم – جاجیم – فرش و ورنی می‌باشد.

همینطوری استفاده نمی شود بلکه مراحل متعددی را باید سپری نماید تا تبد یل به خامه گشته

تا برای بافت آماده گردد. البته پشم گوسفند زنده مد نظر است در بعضی دباغی که از پوست گوسفند

ذبح شده پشم آنرا می‌چیند پشم مرغوبی برای بافت دستبافته‌هانیست و از کیفیت فرشها می‌کاهد.

بهترین خامه‌های فرش پشم هایی است که در بهار از گوسفند زنده می‌چینند.

در بافت جاجیم پشمی و قالی قدیمی و گلیم پشمی از پشمهای تولیده شده خور در ارسباران

استفاده می‌شود ولی در بافت ورنی از پشم مرینوس و نیز پشم آن منطقه استفاده می‌شود.

چیدن پشم توسط مردان و شستن آن توسط زنان و ریسندگی و حلاجی توسط زنان و رنگ رزی

توسط مردان صورت می‌گیرد که در أین فصل به طور خلاصه گلیم بافی به مراحل تولید پشم و تهیه خامه پرداخته می‌شود

طرح توجیهی گلیم بافی

مراحل تهیه خامه :

( ۱ ) چیدن پشم

( ۲ ) شستن پشم

( ۳ ) جدا کردن خار و خاشاک

( ۴ ) شانه کردن

( ۵ ) ریسیدن با چرخ ریسندگی

( ۶ ) رنگرزی

آموزش گلیم بافی

چیدن پشم :

گلیم بافی معمولا پشم گوسفندان را سالی دو بار دربهار و پاییز می‌چینند و پشم بهاره مرغوب تر است چیدن پشم

با قیچی پشم با قیچی بزرگی به نام ( قر خلخ ) صورت می‌گیرد برای اینکار دست و پای گوسفند را با

طناب بسته و شروع به پشم چینی می‌کنند.

شستن پشم :

معمولا پشم را در کارگاه و در روستاها و عشایر در چشمه

و رود خانه می‌شو یند برای شستن پشم ،

پشم هر گوسفند را جداگانه می‌شویند برای أین منظور پشم را روی سنگ گذاشته و مقداری کمی

از آب چشمه روی آن می‌ریزیند و با یک چوب و یا تخته به پشم می‌کوبند

انقدر می‌زنند تا پشم خودش

کف کند البته به هیچ وجه از پودر دختشویی استفاده نمی شود.

اگر از همان اول آ ب زیادی روی پشم

بریزند کف نمی کند و خوب شسته نمی شود

و بعد از انکه کا ملا کف کرد داخل آب انداخته و با پا لگد

کوب می‌کنند. چند بار أین عمل را تکرار می‌کند تا خوب شسته شود

و بعد روی طناب یا روی صخره

پشم‌هارا خشک می‌کنند.

عکس شماره ( ۱۰ ) – شستن و پهن کردن پشم

عکس شماره ( ۱۱ ) – زنی از عشایر قره داغ که جلوی چادر

خود نشسته و تکه ای پشم در دست دارد

و در حال تمیز کردن خار و خاشاک از پشم می‌باشد. ( یون دید مق)‌

پاک کردن پشم(حلاجی) :

بعد از خشک شدن پشم تکه تکه از پشم برداشته

و خارها ی آن را تمیز کرد و به أین عمل

( یون دیدمق ۱ ) می‌گویند. یعنی چنگ زدن ، با چنگ زدن تارها پشم شود و برای شانه کم

کم از هم سوا می‌کردن آماده می‌شود.

شا نه کردن ( دَراخ ) ۲ :

طرح توجیهی گلیم بافی

پشم را قبل از ریسیدن برای اینکه الیاف موازی و نرمی بدست آورند شانه می‌زنند شانه

عبارت از پایه است که شاخه زدن ( معمولا زنان أین کار را می‌کنند ) برای شانه کردن در

پای ان زانو می‌زنند و دو تخته عمودی که در محل ملتقای آنها دو ردیف دندانه‌های می‌گذارند.

و با کشیدن دستها الیاف را از هم جدا می‌کند اگر لازم باشد

چندین بار أین کا ر را تکرار می‌کنند

تا الیاف کم و بیش موازی کردند و سپس آنها


دانلود فایل

برچسب هاآموزش گلیم بافیدانلود آموزش گلیم بافیدانلود طرح توجیهی گلیم بافیطرح توجیهی آموزش گلیم بافیطرح توجیهی گلیم بافیگلیم بافی

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

دانلود جدیدترین پرسش مهر سال ۹۷دانلود جدیدترین پرسش مهر 19 سال 97-98

دانلود جدیدترین پرسش مهر ۱۹ سال ۹۷-۹۸

 

پاسخ به پرسش مهر

چکیده

یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است. به عقیده کارشناسان، آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد، آموزش را مدنظر قرار داده است. مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

همه ما برای اینکه بتوانیم در جایی مشغول به کار شویم، تولیدی داشته باشیم یا مسائلی از این دست را با موفقیت پشت سر بگذاریم، نیازمند مهارت‌هایی هستیم. نسخه بزرگ‌تر این بخش‌های زندگی، خود زندگی است که ما برای زندگی کردن نیازمند این هستیم تا مهارت‌هایی داشته باشیم و از پس زندگی فردی و اجتماعی خود برآییم. اما مهارت‌های زندگی به چه مسائلی اطلاق می‌شود؟ مهارت‌های زندگی، مهارت‌هایی هستند که توانایی اجتماعی وروحی فرد را افزایش می‌دهند و موجب می‌شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و دشواری‌های زندگی مواجه شود. مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می‌برد، شخص می‌تواند مسئولیت‌های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی‌هایش را بروز دهد و از آسیب‌های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند.

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر ۹۷ رئیس جمهور پرسش مهر ۱۹

پاسخ به پرسش مهر 97

پاسخ به پرسش مهر ۱۹

فهرست مطالب

چکیده. ۴
نکات کلیدی :. ۴
مقدمه. ۵
اهداف پژوهش :. ۶
روش تحقیق :. ۶
انواع مهارت های زندگی. ۶
مهارت‌های ۱۰ گانه. ۶
۱) مهارت خودآگاهی. ۷
۲) مهارت همدلی:. ۷
۳)روابط بین فردی:. ۷
۴) مهارت ارتباط موثر:. ۷
۵) مهارت مقابله با فشار عصبی:. ۸
۶) مدیریت هیجان:. ۸
۷) مهارت حل مساله:. ۸
۸) مهارت تصمیم‌گیری:. ۸
۹) تفکر خلاق:. ۹
۱۰) مهارت تفکر نقادانه:. ۹
نقش والدین در آموزش مهارت‌های زندگی. ۹
روش آموزش مهارت های زندگی در مدارس. ۱۱
*اگر مهارت آموزی را جدی نگیریم ….. ۱۱
* آموزش مهارت ها. ۱۲
*هدف را گم نکنیم. ۱۳
نتایج برنامه آموزش مهارتهای زندگی: ۱۳
رشد و بهبود متغیرهای مربوط به مدرسه مانند: ۱۴
عملکرد تحصیلی. ۱۴
تغییر در رفتارهای اجتماعی و رفتار سلامت مانند: ۱۴
بحث و بررسی. ۱۴
نتیجه گیری :. ۱۶
پیشنهادات: ۱۷
منابع: ۱۸

پاسخ به پرسش مهر ۱۹

پرسش مهر

پرسش مهر

چکیده

  یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است.

به عقیده کارشناسان،

آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد،

آموزش را مدنظر قرار داده است.

مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

  همه ما برای اینکه بتوانیم در جایی مشغول به کار شویم،

تولیدی داشته باشیم یا مسائلی از این دست را با موفقیت پشت سر بگذاریم،

نیازمند مهارت‌هایی هستیم.

نسخه بزرگ‌تر این بخش‌های زندگی،

خود زندگی است که ما برای زندگی کردن نیازمند این هستیم تا مهارت‌هایی داشته باشیم

و از پس زندگی فردی و اجتماعی خود برآییم.

اما مهارت‌های زندگی به چه مسائلی اطلاق می‌شود؟

پاسخ به پرسش

مهارت‌های زندگی، مهارت‌هایی هستند که توانایی اجتماعی وروحی فرد را افزایش می‌دهند

و موجب می‌شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات

و دشواری‌های زندگی مواجه شود. مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می‌برد،

شخص می‌تواند مسئولیت‌های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد

و توانمندی‌هایش را بروز دهد و از آسیب‌های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند.

  پرسش مهر نوزدهم ریاست جمهوری محترم در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ با تاکید بر اهمیت مهارت آموزی در مدرسه می باشد .

بنابراین در این مطلب به این موضوع می پردازیم .

پاسخ به پرسش مهر ۱۹

در این مقاله که با روش کتابخانه ای و تجربی تدوین شده است

به بیان اهمیت مهارت آموزی در مدرسه و مهارتهایی که باید در مدرسه آموزش داده شود می پردازد .

پاسخ به پرسش

جدیدترین پرسش مهر

 

 

 دانلود فایل

 

 

جدیدترین پرسش مهر

نکات کلیدی

دانش آموزان  مهارت آموزی – مدرسه

مقدمه

آموزش مهارت های زندگی در سال ۱۹۷۹ و با اقدامات دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد.

او درآن سال مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان تدوین کرد

که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه شد.

این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می داد که چگونه با استفاده از مهارت های رفتار جراتمندانه،

تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوءمصرف مواد از سوی همسالانشان مقاومت کنند.

کنار آمدن با فشارهای زندگی،

داشتن زندگی هدفمند و انعطاف پذیر برای مواجهه با مشکلات زندگی،

برقراری تعامل سازنده با دیگران با بیشترین سود و کمترین ضرر به خود و دیگران،

روابط بین فردی بالنده و رشددهنده با کمترین کشمکش و تعارض،

خروج از بحران های زندگی با مدیریت صحیح و بیشترین مصلحت روش انتخابی و برآمدن از پس مسئولیت های فردی و اجتماعی در زندگی،

همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده است که در ادوار مختلف به اشکال گوناگون نمود و بروز داشته است.

سازمان بهداشت جهانی و یونیسف و سازمان های دیگر تعاریف متعددی از مهارت های زندگی دارند.

دریک نگاه کلی،

مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر،

انجام مسئولیت های اجتماعی، تصمیم گیری صحیح

، حل تعارضات و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زند،

توانایی انجام رفتارهای سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با معضلات و مشکلات زندگی

روزمره خود کنار بیاید و توانایی هایی است

که باعث ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه،

غنای روابط انسانی،

افزایش سلامت و رفتارهای سلامت در سطح جامعه می شوند.

 دانلود فایل

جدیدترین پرسش مهر سال 97

دانلود جدیدترین پرسش مهر سال ۹۷ 

اهداف پژوهش :

۱  مهارت های اصلی که باید در مدرسه به دانش آموزان آموزش داده شود .

۲  بررسی اهمیت آموختن مهارت های زندگی در مدارس

۲  انواع مهارتهای زندگی که بایستی دانش آموزان

پاسخ به پرسش مهر ۹۷

دانلود جدیدترین پرسش مهر سال ۹۷

برچسب

 

تحقیق پرسش مهر ۹۷, تحقیق پرسش مهر ۹۷ ۱۳۹۸, تحقیق پرسش مهر ۹۷ ۹۸, تحقیق پرسش مهر ۹۸ ۹۷,

تحقیق پرسش مهر نوزدهم, جواب پرسش مهر سال ۹۶-۹۷ تحمل افکار دیگران,

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر دکتر روحانی, دانلود مقاله پرسش مهر ۹۶ رئیس جمهور,

دانلود مقاله پرسش و پاسخ مهر۹۶, مقاله آماده پرسش مهر ۹۶در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران,

مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکا, مقاله درباره پرسش مهر – جواب پرسش مهر ۹۶ رئیس جمهور,

مقاله پرسش مهر ۱۳۹۶-۱۳۹۷, مقاله پرسش مهر ۹۷-۹۶ رئیس جمهور,

مقاله‌ی «پاسخ به پرسش مهر۹۶ رئیس جمهور», نمونه مقاله پرسش و پاسخ مهر۱۳۹۶,

پاسخ به پرسش مهر ۹۷, پاسخ به پرسش مهر ۹۷ ۱۳۹۸, پاسخ به پرسش مهر ۹۷ ۹۸, پاسخ به پرسش مهر ۹۸ ۹۷,

پاسخ به پرسش مهر نوزدهم, پاسخ شما به پنجمین پرسش مهر روحانی چیست؟,

پاسخ پرسش مهر ۱۳۹۶-۱۳۹۷, پاسخ پرسش مهر ۹۷,

پاسخ پرسش مهر ۹۷ ۱۳۹۸, پاسخ پرسش مهر ۹۷ ۹۸, پاسخ پرسش مهر ۹۸ ۹۷, پرسش مهر ۱۳۹۶ -۹۷,

پرسش مهر ۱۹, پرسش مهر ۹۶ پاسخ, پرسش مهر ۹۷, پرسش مهر ۹۷ ۱۳۹۸, پرسش مهر ۹۷ ۹۸,

پرسش مهر ۹۸ ۹۷, پرسش مهر نوزدهم, پرسش مهر پاسخ به پرسش مهر ۹۶ رئیس جمهور

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستانطرح جابر زنگ زدن آهن

 

دانلود طرح جابربن حیان با موضوع زنگ آهن

 

دانلود فایل

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ۳۷ صفحه(تعداد تصاویر و پوستر ۱۲)

قسمتی از فایل از فایل بصورت خلاصه

تحقیق زمینه ای

اصطلاح آهن زنگ نزن به چه معناست؟

به علت فعال بودن فلز آهن وقتی در مجاورت اکسیژن و رطوبت قرار می گیرد ،

اصطلاحا ((زنگ می زند)).

در واقع آهن با اکسیژن تشکیل اکسید آهن داده که قرمز رنگ بوده

و روی آن را می پوشاند. برای استفاده بهتر از آهن و جلوگیری از زنگ زدن آن،

آن را گالوانیزه می کنند .

در این روش آهن را با فلز روی پوشش می دهند و در نتیجه زمانی که آهن

گالوانیزه در معرض محیط مرطوب قرار می گیرد زنگ نمی زند.

اصطلاح آهن زنگ نزن در مورد این فلز اشتباه رایجی است.

زمانی که کربن به آهن اضافه شود ، تبدیل به آلیاژ می شود

و از حالت عنصری خارج می شود. به این آلیاژ، فولاد گفته می شود

که خواصی بهتر از آهن دارد. یک نوع از این فولادها، فولاد زنگ نزن هستند

که علاوه بر آهن و کربن عناصری دیگری مانند کروم به آن اضافه شده

که باعث ایجاد مقاومت در برابر زنگ زدن در آنها می شود.

پس اصطلاح آهن زنگ نزن اشتباه بوده و فولاد زنگ نزن صحیح می باشد.

موارد کاربرد:

مخازن نگهدارنده موادشیمیایی – لوازم آشپزخانه – لوله های صنعتی –نمای خارجی بناها – استراکچرها

صنایع پتروشیمی – کاغذسازی – قند و نیشکر

همچنین کشتی سازی

این دسته ازفولادهای ضدزنگ هردو ساختارمتالورژیکی مربوط به فاز های فریت و آستنیت

را همزمان درخودداشته ازاینرو آنها را فولادهای ضدزنگ duplex نیز نامگذاری کرده اند

این فولادها حاوی مقادیری ازعنصرنیکل به منظور پایدارکننده فازآستنیت

و حصول خواص انعطاف پذیری همچنین مقادیری از عنصر کرم

به منظورپایدارکننده فازفریت و حصول خواص استحکام و چقرمگی مناسب درفولادمی باشند.

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

 

آهن زنگ نزن

 

فرایند زنگ زدن

زنگ زدن عبارتی است که به اکسیداسیون آهن اطلاق می‌شود.

اکسیداسیون آهن معمولا از طریق واکنش با اکسیژن صورت می‌گیرد

اما نوع‌های دیگری از زنگ زدن وجود دارد که حاصل واکنش آهن و کلر است

که به آن زنگ سبز می‌گویند. “زنگ” نام متداول یکی

از ترکیبات بسیار رایج یعنی اکسید آهن با فرمول Fe2O3 است.

این نام رایج است زیرا آهن به سرعت با اکسیژن ترکیب شده

و تشکیل زنگ آهن را می دهد. در حقیقت آهن را به ندرت می توان

به صورت خالص در طبیعت پیدا کرد. زنگ آهن (یا فولاد) نمونه ای از فرایند خوردگی است:

فرایند الکتروشیمیایی شامل آند (یک قطعه فلز که به راحتی الکترون از دست می دهد)،

الکترولیت (مایعی که به حرکت الکترون ها کمک می کند) و یک کاتد

(یک قطعه فلز که به راحتی الکترون می پذیرد) است. وقتی فلزی خورده می شود،

الکترولیت به تولید اکسیژن در آند کمک می کند. سپس اکسیژن با فلز ترکیب شده

و الکترون آزاد می شود. وقتی الکترون ها از طریق الکترولیت به سمت کاتد جریان می یابند،

آند با جریان الکتریکی حذف می شود یا به کاتیون های فلزی تبدیل شده و زنگ تشکیل می شود.

اکسیده شدن آهن

برای این که آهن اکسید شود به سه ماده نیاز است: آهن، آب و اکسیژن.

و اما فرایند زنگ زدن: با افتادن یک قطره آب بر روی اشیای آهن فورا دو اتفاق می افتد.

نخست آن که آب به عنوان یک الکترولیت خوب با دی اکسیدکربن موجود در هوا واکنش داده و اسید کربنیک

که یک اسید ضعیف است تشکیل می شود. اسید کربنیک نسبت به آب، الکترولیت بهتری است.

پس از تشکیل اسید و حل شدن آهن در آن، ملکول های آب به اجزای سازنده آن یعنی اکسیژن

و هیدروژن تبدیل می شود. اکسیژن آزاد و آهن حل شده با هم پیوند داده و اکسید آهن را تشکیل می دهند.

در این فرایند الکترون آزاد می شود. الکترون های آزاد از بخش آند که همان آهن است به سمت کاتد که ممکن است

فلزی با واکنش پذیری کمتر از آهن یا بخش دیگری از سطح آهنی باشد، جریان می یابد. مایعاتی مانند باران های اسیدی،

آب دریا و افشانه نمکی برای ذوب کردن برف جاده های یخی به علت ترکیبات موجود در آنها نسبت به آب الکترولیت های

قوی تری هستند. به همین دلیل آهن و فلزات دیگر در این محیط ها با سرعت بیشتری زنگ زده و خورده می شوند.

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

چرا آهن زنگ می زند؟

آیا توجّه کرده اید که بعضی از فلزات زنگ می زنند و بعضی دیگر٬زنگ نمی زنند؟آهن معموأ زنگ می زند.

به همین علّت است که وقتی رنگ قسمتی از بدنه اتومبیل از بین می رود٬هوا باعث می شود که آهن زیر قسمت رنگ شده خیلی زود زنگ بزند.

برای آن که آهن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شود و اکسیدآهن قرمز رنگ را (که همان زنگ آهن است)

تولید می کند. در هر صورت نوعی آهن وجود دارد که زنگ نمی زند. اختراع یاکشف این آهن امری تصادفی بود!

در سال۱۹۱۳ هری بریرلی٬ که متخصص ذوب فلزات بود٬ برای ساختن لوله تفنگ٬ دنبال فلزی مناسب می گشت.

از این رو فلزات گوناگون را با هم ترکیب کردو آلیاژهای مختلفی به دست آورد. امّا پس از انجام آزمایش ها٬

تمام نمونه ها را به گوشه ای انداخت. چند ماه بعد متوجّه شد در حالی که همه نمونه های دور ریخته شده٬

زنگ زده اند٬ یکی از آنها زنگ نزده است! بریرلی این آلیاژ را با دقّت بررسی کرد و فهمید که ۱۴٪ آن کروم است.

به این ترتیب فلز زنگ نزن یا استنلس استیل وارد زندگی بشر شد. امروزه اغلب لوازم آشپزخانه ها از آهن زنگ نزن هستند.

جنس بیشتر دیگ ها٬ کتری ها٬ ماهی تابه ها٬ قاشق و چنگال ها٬ چاقو ها و لگن ظرفشویی آشپزخانه ها از آهن زنگ نزن است؛

همین طور بسیاری از لوازم جرّاحی و قطعات خودرو ها از این فلز ساخته می شوند. فولاد زنگ نزن ، جزو فلزات بسیار مقاوم

در برابر خوردگی است و در صنایع شیر آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع فولاد ، آلیاژ فولاد با کروم می‌‌باشد و گاهی نیکل نیز به ‌این آلیاژ اضافه می‌‌شود.

نکته:

کروم یا کرومیوم فلزی سخت٬خاکستری و دیر گداز است با علامت اختصاریcr.

نکته:

آلیاژ فلزی است که از ترکیب دو یا چند فلز به دست می آید.

کاربردهای آهن

کاربرد آهن از تمامی فلزات بیشتر است و ۹۵ درصد فلزات تولید شده در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد.

قیمت ارزان و مقاومت بالای ترکیب آن استفاده از آنرا بخصوص در اتومبیلها ، بدنه کشتی‌های بزرگ

و ساختمانها اجتناب ناپذیر می‌کند. فولاد معروف‌ترین آلیاژ آهن است و تعدادی از گونه‌های آهن به شرح زیر می‌باشد:

 • آهن خام که دارای ۵%- ۴% کربن و مقادیر متفاوتی ناخالصی از قبیل گوگرد ،
 • سیلیکون و فسفر است و اهمیت آن فقط به این علت است که در مرحله میانی مسیر سنگ آهن تا چدن و فولاد قرار دارد.
 • چدن ، شامل ۵/۳%-۲% کربن و مقدار کمی منگنز می‌باشد. ناخالصی‌های موجود
 • در آهن خام مثل گوگرد و فسفر که خصوصیات آنرا تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد،
 • در چدن تا حد قابل قبولی کاهش می‌یابند. نقطه ذوب چدن بین k 1470-1420 می‌باشد
 • که از هر دو ترکیب اصلی آن کمتر است و آنرا به اولین محصول ذوب شده پس از گرم شدن
 • همزمان کربن و آهن تبدیل می‌کند. چدن بسیار محکم ، سخت و شکننده می‌باشد. چدن مورد استفاده
 • حتی چدن گرمای سفید موجب شکستن اجسام می‌شود.
 • فولاد کربن شامل ۵/۱% – ۵/۰% کربن و مقادیر کم منگنز ، گوگرد ، فسفر و سیلیکون است.
 • آهن ورزیده ( آهن نرم) دارای کمتر از ۵/۰% کربن می‌باشد و محصولی محکم و چکش‌خوار است،
 • اما به اندازه آهن خام گدازپذیر نیست. حاوی مقادیر بسیار کمی کربن است ( چند دهم درصد).
 • اگر یک لبه آن تیز شود، به‌سرعت تیزی خود را از دست می‌دهد.

فولادهای آلیاژ حاوی مقادیر متفاوتی کربن بعلاوه فلزات دیگر مانند کروم ، وانادیم ، مولیبدن ، نیکل ، تنگستن و … می‌باشد.

اکسیدهای آهن برای ساخت ذخیره مغناطیسی در کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها اغلب

با ترکیبات دیگری مخلوط شده و خصوصیات مغناطیسی خود را بصورت محلول هم حفظ می‌کنند.

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

 

انواع پوشش های محافظ آهن

 

پوشش های رنگها و جلاها

ساده‌ترین راه مبارزه با خوردگی ، اعمال یک لایه رنگ است. با استفاده ‌از رنگها بصورت آستر و رویه ، می‌‌توان

ارتباط فلزات را با محیط تا اندازه‌ای قطع کرد و در نتیجه موجب محافظت تاسیسات فلزی شد. به روشهای ساده‌ای

می‌‌توان رنگها را بروی فلزات ثابت کرد که می‌‌توان روش پاششی را نام برد. به کمک روشهای رنگ‌دهی ،

می‌‌توان ضخامت معینی از رنگها را روی تاسیسات فلزی قرار داد. آخرین پدیده در صنایع رنگ سازی ساخت

رنگهای الکتروستاتیک است که به میدان الکتریکی پاسخ می‌‌دهند و به ‌این ترتیب می‌توان از پراکندگی و تلف شدن رنگ جلوگیری کرد.

پوشش های فسفاتی و کروماتی

این پوششها که پوششهای تبدیلی نامیده می‌‌شوند، پوششهایی هستند که ‌از خود فلز ایجاد می‌‌شوند.

فسفاتها و کروماتها نامحلول‌اند. با استفاده ‌از محلولهای معینی مثل اسید سولفوریک با مقدار معینی از

نمکهای فسفات ، قسمت سطحی قطعات فلزی را تبدیل به فسفات یا کرومات آن فلز می‌‌کنند و در نتیجه ،

به سطح قطعه فلز چسبیده و بعنوان پوششهای محافظ در محیط‌های خنثی می‌‌توانند کارایی داشته باشند. این پ

وششها بیشتر به ‌این دلیل فراهم می‌‌شوند که ‌از روی آنها بتوان پوششهای رنگ را بر روی قطعات

فلزی بکار برد. پس پوششهای فسفاتی ، کروماتی ، بعنوان آستر نیز در قطعات صنعتی می‌‌توانند عمل کنند؛

چرا که وجود این پوشش ، ارتباط رنگ با قطعه را محکم‌تر می‌‌سازد. رنگ کم و بیش دارای تحلخل است و اگر خوب فراهم نشود، نمی‌‌تواند از خوردگی جلوگیری کند.

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

 

پوشش های اکسید فلزات

اکسید برخی فلزات بر روی خود فلزات ، از خوردگی جلوگیری می‌‌کند. بعنوان مثال ، می‌‌توان تحت عوامل کنترل شده ، لایه‌ای از اکسید آلومینیوم بر روی آلومینیوم نشاند. اکسید آلومینیوم رنگ خوبی دارد و اکسید آن به سطح فلز می‌‌چسبد و باعث می‌‌شود که ‌اتمسفر به‌ آن اثر نکرده و مقاومت خوبی در مقابل خوردگی داشته باشد. همچنین اکسید آلومینیوم رنگ‌پذیر است و می‌‌توان با الکترولیز و غوطه‌وری ، آن را رنگ کرد. اکسید آلومینیوم دارای تخلخل و حفره‌های شش وجهی است که با الکترولیز ، رنگ در این حفره‌ها قرار می‌‌گیرد. همچنین با پدیده ‌الکترولیز ، آهن را به ‌اکسید آهن سیاه رنگ (البته بصورت کنترل شده) تبدیل می‌‌کنند که مقاوم در برابر خوردگی است که به آن “سیاه‌کاری آهن یا فولاد” می‌‌گویند که در قطعات یدکی ماشین دیده می‌‌شود.

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

 

پوشش های گالوانیزه

گالوانیزه کردن (Galvanizing) ، پوشش دادن آهن و فولاد با روی است. گالوانیزه ، بطرق مختلف انجام می‌‌گیرد که یکی از این طرق ، آبکاری با برق است. در آبکاری با برق ، قطعه‌ای که می‌‌خواهیم گالوانیزه کنیم، کاتد الکترولیز را تشکیل می‌‌دهد و فلز روی در آند قرار می‌‌گیرد. یکی دیگر از روشهای گالوانیزه ، استفاده ‌از فلز مذاب یا روی مذاب است. روی دارای نقطه ذوب پایینی است. در گالوانیزه با روی مذاب آن را بصورت مذاب در حمام مورد استفاده قرار می‌‌دهند و با استفاده ‌از غوطه‌ور سازی فلز در روی مذاب ، لایه‌ای از روی در سطح فلز تشکیل می‌‌شود که به ‌این پدیده ، غوطه‌وری داغ (Hot dip galvanizing) می‌گویند. لوله‌های گالوانیزه در ساخت قطعات مختلف ، در لوله کشی منازل و آبرسانی و … مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

دانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان

سرفصل های مهم

۱-تحقیق زمینه ای طرح جابر

۲-بیان مسئله در طرح بکار رفته

۳-تعاریف و اصطلاحات طرح جابر

۴-عنوان بکار رفته در کار

۵-نتیجه گیری ها

۶-منابع و ماخذ

۷-سپاس گذاری

۸-دفتر کارنما

دانلود فایل

برچسب هادانلود طرح جابر در مورد زنگ آهندانلود طرح جابر زنگ زدن آهندانلود طرح جابر زنگ زدن آهن ویژه ی ششم دبستان,دانلود طرح جابربن حیان زنگ آهنطرح جابر زنگ آهنطرح جابر زنگ زدن آهننمونه طرح جابر زنگ آهن

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

دانلود طرح جابر بافندگی

دانلود طرح جابر بافندگیطرح جابر بافندگی


دانلود طرح آماده جابر باموضوع بافندگی

به صورت کامل و آماده استفاده به همراه دفتر کارنما و قابل پرینت توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد

که کلیه فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) می باشد


دانلود فایل


طرح جابر بافندگی


شامل:

پوستر های طرح جابربن حیان در مورد تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟
تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟
عکس جابربن حیان در مورد تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟
مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟
این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

طرح جابر پایه ششم دبستان تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟ به همراه دفتر کارنما

طرح جابر پایه ششم دبستان تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟ به همراه دفتر کارنما .بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد.

قسمتی ازین مجموعه

تحقیق زمینه ای

دانلود طرح جابر بافندگی


پیدایش بافندگی

انسان برای پوشاندن خود از شاخه ی درختان ، برگ ها و علوفه استفاده می کرد و با درگیر کردن

انها با یکدیگر موفق به ساخت اولیه ی ساختمان اصلی منسوجات گردید. تحول فوق ادامه یافت

تا اینکه الیاف حیوانی، مانند پشم، مو، ابریشم و الیاف گیاهی مثل کنف و پنبه به طور وسیع مورد

استفاده قرار گرفت. با پیدایش الیاف مصنوعی ، پارچه هایی با ظرافت و ضخامت های متفاوت و با انعطاف پذیری بسیار بالا تهیه گردیده است.
[۲]ref>
پیشینهٔ بافندگی در ایران
کاوش‌ها و پژوهش‌های دانشمندان و پژوهشگران در صد سالهٔ اخیر نشان داده است که ایرانیان از پیشتازانی بوده‌اند

که به کار بافندگی پارچه پرداخته‌اند. حتا ساکنین ایران باستان در دورهٔ دوم سنگ (یا به اصطلاح عصر حجر میانین)

با فن پارچه‌بافی آشنا بوده‌اند. برای اثبات این واقعیت، بهترین گواه؛ سفال‌ها، نگین‌ها و مهره‌هایی‌اند که بیش از هشت هزار سال قبل

از میلاد در ژرفای خاک‌های این مرز و بوم جا گرفته‌اند. پروفسور کارلتون کن که برای ادارهٔ کل باستان‌شناسی کار می‌کرد،

ضمن کاوش‌هایی در سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ (۱۹۴۹ تا ۱۹۵۰) در غاری موسوم به غار کمربند در نزدیکی دریای کاسپین،

پارچه‌هایی به دست آورد که ثابت می‌کند اقوام ایرانی از همان آغاز غارنشینی، پشم گوسفند و بز را به‌صورت پارچه می‌بافتند.

آزمایش‌هایی که با کربن ۱۴ بر روی پارچه‌ها انجام گرفت، نشان داد که قدمتشان به ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد. [۳]

لنگرها و دوک‌هایی که طی سی سال اخیر در حفاری‌های مختلف به‌دست آمده گواه وجود کارگاه‌های بافندگی در ایران کهن است.

باستان‌شناسانی چون پروفسور گیرشمن و دکتر فیلیس اکرمن تایید می‌کنند که عمر این دوک‌ها و لنگرها، با نخستین

آثار سکونت انسان در فلات ایران مطابقت کامل دارد. در دورهٔ تمدن شوش (۴۵۰۰ سال قبل از میلاد) فن پارچه‌بافی

با توجه به ظرافت پارچه، راه کمال را طی کرده است؛ تیغهٔ مسینی که با سفال‌های عهد اول در شوش به‌دست آمده

و اثر املاح مس بر روی پارچه‌ای که تیغه را در آن پیچیده بودند، گواه این مدعاست. هم‌اکنون قسمت‌هایی از این قطعه پارچه در موزه لوور موجود است. [۳]
از نوشته‌های گزنفون چنین برمی‌آید که، در دورهٔ مادها پارچه‌هایی زیباتر و بهتر از گذشته بافته می‌شده است.

چنانکه کورش هخامنشی تحت‌تاثیر زیبایی و کمال لباس مادها قرار گرفت و نزدیکان خود را نیز برآن داشت تا مانند مادها لباس بپوشند. [۴]
نساجی ایران در دوره هخامنشی به‌ویژه در زمینهٔ بافت پارچه‌های ابریشمی، پشمی نرم و لطیف، مشهور بود

و شاهان این دوره به داشتن لباس‌های زیبا و فاخر شهرت داشتند. یکی از دلایلی که برای نشان دادن

پیشرفت صنعت پارچه‌بافی در زمان هخامنشیان ارائه می‌شود این است که اسکندر با آن همه تعصب یونانی‌گری،

برحسب نوشته‌های هرودوت و پلوتارک از زمان ورود به ایران تا هنگام مرگش لباس‌های زربفت ایرانی بر تن می‌کرد.

پلوتارک و دبودور همچنین نوشته‌اند که پارچه‌های زری که تار آن را از طلا و نقره می‌کشیدند و همچنین مخمل،

پارچه‌های پشمی و پارچه‌های کتانی ایران در دورهٔ هخامنشیان بی اندازه مطلوب بود. [۵]
پس از انقراض دولت هخامنشی، مدت ۵ قرن از نظر بسیاری از صنایع و هنرها از جمله صنعت بافندگی پیشرفت

چشمگیری پدید نیامد. این توقف صنعتی و هنری مولود دو عامل است. یکی نفوذ تمدن و سلیقه یونانی‌ها در دوره

سلوکی‌ها که موجب امحای فرهنگ و تمدن ایران و توقف هرگونه پیشرفتی در فنون و صنایع خاص ایرانی شد.

دوم روحیهٔ جنگجویی و جهانگیری پادشاهان اشکانی که هرچند افتخارات تاریخی بسیاری را سبب شد و در بعضی

مواقع ناگزیر به جنگ بودند، با این همه پادشاهان این دوره را از پرداختن به این هنر، تشویق و تربیت صنعتگران

و هنرمندان فارغ می‌کرد. از زمان اشکانیان یافته‌های فراوانی در دست نیست تنها اثری که از نساجی این دوره

به‌دست آمده چند تکه پارچهٔ ابریشمی است که به‌همراه قطعه پارچه‌های بافته شده در چین، ضمن کشفیات

ناحیهٔ لولان در منتهی‌الیه ایران خاوری امروز به دست آمده است.[۶]

دانلود طرح جابر بافندگی

به گفتهٔ اکثریت قریب به‌اتفاق پژوهشگران و مورخان، دورهٔ ساسانی یکی از درخشان‌ترین و گویاترین دوره‌ها

از نظر بافندگی بوده است. مسعودی در کتاب مروج‌الذهب می‌نویسد: «نیمی از شوکت و عظمت این دوره

را باید در توسعهٔ صنایع از جمله صنعت بافندگی جستجو کرد.» خوشبختانه بافته‌های این دوره به‌وفور

در موزه‌ها و کلیساهای غربیان حفظ شده است. دکتر محمد حسن زکی در کتاب صنایع ایران بعد

از اسلام درباره بافته‌های این دوره می‌گوید: «در این دوره، بافندگی ایران به اوج عظمت، ترقی و رونق خود رسید.» [۶]
در دورهٔ اسلامی به سبب درگیری عمومی ایرانیان با اعراب و چند پارگی حکومت‌ها در دوره‌های مختلف،

صنعت بافندگی از درخشندگی و پیشرفت افتاده بود و در بسیاری از دوره‌ها صنعت پارچه‌بافی چنان سیر

نزولی می‌پیمود که گمان نمی‌رفت دیگر هرگز شکوفا شود. مهاجمان هم دلِ خوشی از تمدن و فرهنگ ایرانی نداشتند،

با این همه صنعت پارچه‌بافی با ایستادگی هرچه تمام‌تر، بار دیگر خود را نمایان ساخت. هنرمندان این پیشهٔ ظریف

با وجود آنکه بسیاری از خلفا، با خوار شمردن آن و این‌که جولاهگی شغل پستی است درصدد نابودی آن برآمدند،

چنان کردند که پارچه‌بافان در زمرهٔ نجیب‌ترین، با اعتبارترین و اصلی‌ترین شاغلان به‌حساب آمدند.[۷]
دروران سلاجقه را باید دوران شکوفایی دوبارهٔ هنر ایران دانست. از آن دوره حدود ۵۰ تکه پارچه باقی مانده‌است

که اوج هنر در آنها دیده می‌شود. در این دوره پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین نقشه‌ها بافته می‌شد. در این

دوره بافت شطرنجی یک‌درمیان و دولا معمول‌تر بود و پارچه‌های دورو و اطلسی در کمال مهارت رایج بود.[۶]
پروفسور پوپ در کتاب شاهکارهای هنر ایران به شناسایی نابسامانی‌ها و عقب‌ماندگی‌های

سال‌های استیلای مغول بر ایران در زمینه نساجی می‌پردازد. او معتقد است : «استیلای

مغول با آنکه نخست در سفال‌سازی و فلزکاری تاثیر مهمی نداشت، طراحی پارچه را به‌کلی

تغییر داد. نقش‌هایی که از پیش از اسلام رواج داشت به‌کلی متروک شد. ترکیب‌ها و تصاویر

همه از رواج افتادند. رنگ روشن و حتی سفید که برای زمینه‌های طرح‌ها انتخاب می‌شد

تا طرحو شکل را برجسته‌تر جلوه دهد دیگر به‌کار نرفت و به‌جای آن رنگ‌های تند و تیره برای

زمینه معمول شد. حتی روش کار هم تغییر کرد. سبک پارچه‌ها کم‌وبیش یکنواخت بود و اصل

و منشاء طرح‌های این دوره غالباً نامعلوم است. هجوم سبک چینی و مغولی که سرشار از

خشونت بود در پارچه‌بافی مؤثر افتاد. در دوره تیموری پارچه‌بافان را از شهرهای مختلف جمع‌آوری،

و به سمرقند اعزام کردند تا در آنجا مشغول کار گردند. بدیهی است آنچه در قالب دستور و سلیقه

تیموریان به‌وجود آمد نمی‌توانست گامی به‌سوی پیشرفت باشد.»[۸]

دانلود طرح جابر بافندگی

به حقیقت باید گفت دوران صفویان، اوج شکوه و بلندی هنر و تمدن ایرانیان بوده‌است

که پس از اسلام مانند آن دیده و شنیده نشده‌است. آنان دوباره نام ایران را در اندیشه‌ها زنده کردند.

بر اثر حمایت بی‌دریغ شاهان صفوی از هنرمندان توفیق عظیمی در پارچه‌بافی به‌دست آمد. به‌راحتی

می‌توان پذیرفت که هنرمندان این دوره خاصه در زمان شاه عباس کبیر بافته شده است در تمام تاریخ هنر نساجی جهان همتا ندارد.[۸]
با سقوط صفویان به دست افغانها، چراغ هنر ایران هم رو به خاموشی گرایید. افشاریه

و زندیه و قاجاریان هم هیچ کاری برای نجات آن انجام ندادند. اگر دوره قاجاریه را یکی از بدترین

و دردآورترین دوران در طول تاریخ ایران در زمینه صنعت نساجی و بافندگی پارچه‌های دستی

و سنتی بدانیم، بجاست. از طرفی دوره قاجار مصادف است با نهضت همه جانبه کارخانه‌های

پارچه‌بافی اروپا، همچنین پارچه‌های روسی که افراد سودجو با رضایت شاهان وقت بی‌رویه

و ارزان وارد کشور می‌کردند و مانع برابری تولید کارگاه‌های دستی و سنتی با کارگاه‌های ماشینی می‌شد.

صنعتگران و هنرمندان هم که نه حمایتی می‌شدند و نه بازاری برای فروش دست از کار کشیدند

واین هنر چندین هزار ساله را به‌دست فراموشی سپردند.

دانلود طرح جابر بافندگی


بافندگی یا بافتنی گونه‌ای از صنایع دستی است که با بافتن نخ و تبدیل آن به پارچه انجام می‌شود.

در این گونه نخ‌ها بصورت حلقه‌هایی در هم تنیده می‌شوند. بافتندگی هم از طریق دست و هم ماشینی

انجام می‌شود و سبک‌ها و مدل‌های گوناگونی دارد. این تفاوت در گونه نخ‌ها و همچنین ضخامت میل بافندگی است.

بافتن و دوختن تن‌پوش ازجمله نیازهای نخستین بشر بوده است، ولی اینکه در چه زمانی تن‌پوش گیاهی

و سود جستن از پوست نباتات و حیوانات برای پوشش بدن، به صورت تن‌پوش پارچه‌ای درآمده و بشر موفق به فراگرفتن فن بافندگی شده است به درستی روشن نیست.

اطلاعات اضافی درباره این طرح جابر پایه ششم دبستان:

این پروژه به صورت کامل و آماده پرینت توسط دانش آموزان و معلمین و آموزگاران گرامی می باشد. تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) می باشند.
طرح جابربن حیان چیست؟

انواع پروژه های علمی طرح جابربن حیان در پنج زمینه اجرا می شود که جزئیات ، روش و نمونه

بهترین تزیین این طرح های آموزش و پرورش در مدارس را در ادامه این مطلب و بقیه آن ها در دسته بندی طرح جابربن حیان می توانید ببینید.
اطلاعات تکمیلی درباره این طرح جابر پایه ششم دبستان:

دانلود طرح جابر بافندگیدانلود فایل
برچسب هاDownload Jaber Weaving Designبافندگیجابر بافندگی,دانلود طرح جابر بافندگیطرح تکمیل شده جابر دوزندگی و بافندگیطرح جابر بافندگیطرح جابر در مورد بافندگیطرح جابر کامل شده در مورد هنر بافندگیطرذح جابر تکمیل شده در مورد دوزندگینمونه طرح جابر در مورد دوختن

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

راهنمای گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف پاسخ تأمل جستجو نمونه یابی و تمرین‌های کل کتاب

 

راهنمای گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف پاسخ تأمل جستجو نمونه یابی و تمرین‌های کل کتاب

 

گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف

مباحث :
بخش اوّل: معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست (۱)
فلسفه چیست (۲)
فلسفه چیست (۳)
** بخش دوم: نخستین فلاسفۀ یونان
آغاز فلسفه
شهید راه حکمت
گوهرهای اصیل و جاودانه
اندیشمندی منظم و موشکاف
فلسفه بعد از ارسطو

راهنمای گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف پاسخ تأمل جستجو نمونه یابی و تمرین‌های کل کتاب

اگر ادراک انسان مقیاس حقیقت و واقعیت باشد,چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

هیچ کس نمی تواند عاقل تر از دیگری باشد.

پس علم و دانش بی اعتبار می شود و هیچ کس حق تعلیم و آموزش به دیگران را نخواهد داشت.

حقیقته جنبه خصوصی و شخی پیدا می کند و حق باطل از هم جدا نشدنی می شوند.

هر کس نظر خودش را می گوید و پا فشاری می کند

که همان حقیقت است.

آیا سفسطه به زمان خاصی تعلق دارد؟

خیر,چون سفسطه علمی رغم اینکه استدلال عقلانی نادرست است.

اماوجود آن باعث گسترش علم و فلسفه می شود چرا که فیلسوفان در جهت اقناع عقلانی سفسطه گران بر می آیند.

♥دانلود فایل♥

برچسب ها,,,,,,

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

مصالعات اجتماعی هفتم

گام به گام
۸ درس مدنی
۸ درس تاریخ
۸ درس جغرافیا


♥مشاهده و دانلود فایل♥

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

شامل

فعالیتهای درس اول

فعالیتهای درس دوم

فعالیتهای درس سوم

فعالیتهای درس چهارم

فعالیتهای درس پنچم

فعالیتهای درس ششم

فعالیتهای درس هفتم

فعالیتهای درس هشتم

فعالیتهای درس نهم

فعالیتهای درس ده

فعالیتهای درس یازده

فعالیتهای درس دوازده

فعالیتهای درس سیزده

فعالیتهای درس چهارده

فعالیتهای درس پانزده

فعالیتهای درس شانزدهم

فعالیتهای درس هفده

فعالیتهای درس نوزدهم

فعالیتهای درس بیست

فعالیتهای درس بیست یک

فعالیتهای درس بیست دو

فعالیتهای درس بیست و سه

فعالیتهای درس بیست و چهار


♥مشاهده و دانلود فایل♥

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۳ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۵ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۶ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۷ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۸ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۷ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۳ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۴ مطالعات اجتماعی هفتم
♥مشاهده و دانلود فایل♥


پاسخ فعالیت های درس 13 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 17 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 23 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 6 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هشتمپاسخ فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعیپاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمپاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 13 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 17 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 22 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 23 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 24 مطالعات اجتماعی هفتم,جواب فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هشتمجواب فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس هشتم مطالعات اجتماعی هفتمدرس مطالعات اجتماعی,فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعیفعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمگام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمگام به گام درس مطالعات اجتماعی,گام به گام درس مطالعات اجتماعی

هفتم


 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱ تجربه و تفکر

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

دانلود فایل

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم

 

این فایل از فصل یک تا فصل پانزده در یک فایل فشرده آماده برای معلمان عزیز دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

از فصل یک تا پنچم فرمت فایل پاورپوینت و پی دی اف بقیه فصلها فرمت پی دی اف

 

علوم تجربی هفتم فصل ۱ تجربه و تفکر

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۴
فعالیت صفحه ۵
گفت و گو کنید صفحه ۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۲ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل2 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

 

علوم تجربی هفتم فصل۲ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۷
فعالیتهای صفحه ۸
فعالیتهای صفحه ۹
خود را بیازمایید صفحه ۹
گفت و گو کنید صفحه ۱۱

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۳ اتم ها الفبای مواد

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل3 اتم ها الفبای مواد

علوم تجربی هفتم فصل۳ اتم ها الفبای مواد

علوم تجربی هفتم
شامل:
فعالیت صفحه۱۴ 
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۵
فعالیت صفحه ۱۵
فعالیت صفحه ۱۶
فکر کنید صفحه ۱۶
آزمایش کنید صفحه ۱۸
فکر کنید صفحه ۱۹
فعالیت صفحه ۲۰
فکر کنید صفحه ۲۱
آزمایش کنید صفحه ۲۲
آزمایش کنید صفحه ۲۲
گفت و گو کنید صفحه ۲۳
آزمایش کنید صفحه ۲۳
فکر کنید صفحه ۲۴

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون ما

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل4 مواد پیرامون ما

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون ما

علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون در دو فایل :پی دی اف و پاورپوینت  بعد از خرید لینک دانلود 

این دو فایل رو میتوانید دانلود کنید.

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۲۷
فکر کنید صفحه ۲۸
آزمایش کنید(۱) صفحه۲۹
آزمایش کنید(۲) صفحه ۲۹
فعالیت صفحه ۳۰
گفت و گو کنید صفحه ۳۱
آزمایش کنید صفحه ۳۱
سوال متن صفحه ۳۲
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۲

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۵ از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل5 از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۵ از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۵: از معدن تا خانه

شامل:
فکر کنید صفحه ۳۷
فکر کنید صفحه ۳۹
خود را بیازمایید صفحه ۳۹
فعالیت صفحه ۴۰
آزمایش کنید صفحه ۴۰
آزمایش کنید صفحه ۴۱
فکر کنید صفحه ۴۱
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۳
گفت و گو کنید صفحه ۴۳
فعالیت صفحه ۴۴
فکر کنید صفحه ۴۴
گفت و کو کنید صفحه ۴۵

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۶ سفر آب روی زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل6 سفر آب روی زمین

علوم تجربی هفتم فصل۶ سفر آب روی زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۶: سفر آب روی زمین

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۴۷
آزمایش کنید صفحه ۴۷
فعالیت صفحه ۴۸
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۸
آزمایش کنید صفحه ۴۸
فعالیت صفحه ۴۹
خود را بیازمایید صفحه ۵۱
گفت و گو کنید صفحه ۵۲
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۳

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۷ سفر آب درون زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل7 سفر آب درون زمین

علوم تجربی هفتم فصل۷ سفر آب درون زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۷: سفر آب درون زمین

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۵۵
آزمایش کنید صفحه ۵۵
فکر کنید صفحه ۵۶
آزمایش کنید صفحه ۵۶
فکر کنید صفحه ۵۷
فعالیت صفحه ۵۷
فکر کنید صفحه ۵۸
گفت و گو کنید صفحه ۵۹
فعالیت صفحه ۶۰
آزمایش کنید صفحه ۶۰
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۶۱
گفت و گو کنید صفحه ۶۱

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۸ انرژی و تبدیل‌های آن

 پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل8 انرژی و تبدیل‌های آن

علوم تجربی هفتم فصل۸ انرژی و تبدیل‌های آن

 

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۶۳
فکر کنید صفحه ۶۴
آزمایش کنید صفحه ۶۴
خود را بیازمایید صفحه ۶۶
فعالیت صفحه ۶۷
فکر کنید صفحه ۶۷
فعالیت صفحه ۶۸
آزمایش کنید صفحه ۶۸
فکر کنید صفحه ۶۹
خود را بیازمایید صفحه ۷۰
خود را بیازمایید صفحه ۷۱
فکر کنید صفحه ۷۲
فکر کنید صفحه ۷۲

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۹ منابع انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل9 منابع انرژی

 

 

علوم تجربی هفتم فصل۹ منابع انرژی

 

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۹: منابع انرژی

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۷۳
فغالیت صفحه ۷۴
فعالیت صفحه ۷۵
فعالیت صفحه ۷۶
فعالیت صفحه ۷۷
فکر کنید صفحه ۷۹

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

 

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه 83
آزمایش کنید صفحه 83
فعالیت صفحه 84
فعالیت صفحه 84
آزمایش کنید صفحه 85
فکر کنید صفحه 85
فعالیت صفحه 86
آزمایش کنید صفحه 87
فعالیت صفحه 88
آزمایش کنید صفحه 88
فعالیت صفحه 88
فکر کنید صفحه 89
خود را بیازمایید صفحه 89
فعالیت صفحه 89
فکر کنید صفحه 90

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۱ سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

علوم تجربی هفتم فصل۱۱ سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۱: سلول و سازمان بندی آن

 

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۹۳
فعالیت صفحه ۹۴
گفت و گو کنید صفحه ۹۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۵
فعالیت صفحه ۹۷
آزمایش کنید صفحه ۹۷
فعالیت صفحه 98

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۲ سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

علوم تجربی هفتم فصل۱۲ سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۲: سفره سلامت
علوم تجربی هفتم
شامل:
فعالیت صفحه ۱۰۲
آزمایش کنید صفحه ۱۰۲
آزمایش کنید صفحه ۱۰۳
فعالیت صفحه ۱۰۵
فکر کنید صفحه ۱۰۶
فعالیت صفحه ۱۰۶
فعالیت صفحه ۱۰۸
فعالیت صفحه ۱۰۸
فعالیت صفحه ۱۰۹

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۳ سفر غذا

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل13 سفر غذا

علوم تجربی هفتم فصل۱۳ سفر غذا

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۳: سفر غذا

علوم تجربی هفتم

شامل:

فکر کنید صفحه ۱۱۰ علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۳علوم تجربی هفتم
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۱۴علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۵علوم تجربی هفتم
گفت و گو کنید صفحه ۱۱۶علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۶علوم تجربی هفتم

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ گردش مواد

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 14 گردش مواد

علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ گردش مواد

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۱۴: گردش مواد

علوم تجربی هفتم

شامل:

گفت و گو کنید صفحه ۱۱۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۱۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۱۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
آزمایش کنید صفحه ۱۱۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۰علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فکر کنید صفحه ۱۲۱علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۲علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۲علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۳علوم تجربی هفتم فصل ۱۴

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 15 تبادل با محیط

علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۱۵: تبادل با محیط

علوم تجربی هفتم

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۵ علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۵علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۵علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۶علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۶علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۲۷علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۲۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فکر کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵

 

دانلود فایل

 

 

برچسب: ,,,

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل12: سفره سلامت
علوم تجربی هفتم
شامل:
فعالیت صفحه 102
آزمایش کنید صفحه 102
آزمایش کنید صفحه 103
فعالیت صفحه 105
فکر کنید صفحه 106
فعالیت صفحه 106
فعالیت صفحه 108
فعالیت صفحه 108
فعالیت صفحه 109

این پی دی اف آموزشی ,

 

با3 صفحه جذاب و قابل ویرایش و تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و با کیفیتی بالا و دسته بندی

 

مطالب سعی کرده ایم

 

یادگیری مطالب را برای معلمان عزیز

 

دانش آموزان عزیز

 

تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پی دی اف

 

از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است

 

عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز

 

در جهت گسترش علم و دانش روزافزون

 

همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است

 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

 

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

 

 

 


دانلود فایل
برچسب: ,,,

 • دانشکده ها 01